Kaikki it- ja ohjelmistoyritykset, digitalisaation osaajayritykset ja it-palvelut avoimessa haussa

Löydät ite wikistä it- ja ohjelmistoyritykset, digitalisaation
osaajat, ohjelmistojen ja ohjelmistokehityksen tarjoajat, it-palvelut, sekä
verkkopalveluiden toteuttajat kumppaneiksi liiketoiminnan kehityshankkeisiin.


Liiketoiminnan digitalisaatio koskettaa yrityksiä ja organisaatioita laajasti,
mutta sen kokonaisuus on samalla haastava hahmottaa. Ite wikin yrityshaku tarjoaa
lähtöpisteen liiketoiminnan kehityshankkeisiin ja it-hankintoihin mahdollistamalla koko
it- ja ohjelmistomarkkinan kartoittamisen ja sopivien kumppaneiden, sekä tarjontojen
löytämisen.


It-hankinta kannattaa aloittaa selvittämällä se, millä osaamisalueilla tarve voidaan
ratkaista ja minkälaisia it-palveluita, ohjelmisto-osaamista ja tarjontoja markkinasta
löytyy sen täyttämiseksi.


Yhdistämällä yrityshaun hakuehtoja voit kartoittaa liiketoiminnan tarpeisiisi
parhaiten sopivat it-kumppanit. Yritykset nousevat hakutuloksiin vain niillä
tarjontatageilla, jotka on merkattu profiiliin. Näet hakutuloksista myös sen, paljonko
kullakin ohjelmistoyrityksellä on hakuun sopivia referenssejä profiilissaan.
Profiilista voit tutustua tarjoajan referensseihin ja suosituksiin ja rakentaa näin
luotettavaa kuvaa sopivista kehityskumppaneista.


Kattava markkinakuva koko Suomen it-markkinasta on hyvä lähtökohta it-hankinnan,
it-palveluiden ja ohjelmistokehityshankkeen kilpailutukselle!


Ite wikin yrityshaku ja profiilit ovat avoimia ja ilmaisia käyttää kaikille
osapuolille, mutta premium-asiakkaat nousevat hakutulosten kärkeen. Voit kuitenkin
poistaa niiden vaikutuksen klikkaamalla “riippumaton haku”-painiketta.


ite wikin yrityshaun käyttö


Voit lähteä liikkeelle liiketoimintaprosessin kulmasta: Oletko kehittämässä
digitaalista markkinointia,
toiminnanohjausta tai
BI:tä? Vai kenties tehostamassa
taloushallinnon
prosesseja tai hakemassa kumppania
digitaaliseen tuotekehitykseen?
Liiketoimintaprosessi ei ota kantaa ratkaisutapaan, vaan listaa kehitettävä
prosessin hallitsevat tarjoajat.


“Erikoisosaaminen” listaa digitalisaation menetelmät


Erikoisosaaminen kuvastaa puolestaan menetelmiä, joita digitalisointihankkeissa
hyödynnetään. Ylätasolla digitalisaation menetelmät voidaan jakaa sovelluspalveluihin
ja it-infraan.
Digitaalisen liiketoiminnan tai prosessien kehityshankkeet vaativat
tämän ylätason jaottelun lisäksi kuitenkin useita erilaisia osaamisalueita, joista ite
wikin haku esittelee yleisimmät.


Onko tarpeena esimerkiksi ennen kaikkea
ohjelmistokehitys,
web- ja verkkopalveluiden
kehitys
, vai
mobiilikehitys? Lähdetäänkö liikkeelle
käyttöliittymä ja UX-suunnittelusta,
tai graafisesta suunnittelusta? Entä vaatiiko hanke vahvaa
arkkitehtuuri- tai
integraatio-osaamista?
Master data ja
Big data-kentissä on omat tarjoajansa, samoin
IoT- ja teollisen
internetin kehityshankkeissa.


Jos olit hakemassa toteuttajaa pelkkään kotisivujen ja verkkosivujen suunnitteluun
ja toteutukseen, saatat huomata, että oikea digipalvelu-kumppani voi samalla mullistaa koko
liiketoimintasi!


Tarpeena voi olla myös nimenomaan tietyn it-substanssin, kuten tietoturvan
kehittäminen tai kyberturvallisuus. Paikkatietojärjestelmillä
(GIS) on taas omat osaajayrityksensä. Ohjelmistoalan toimijoilla on kasvavasti
analytiikkaosaamista, mutta eri ohjelmistotalot
hyödyntävät eri analytiikkaohjelmistoja ja työskentelevät erilaisten prosessien ja
teknologioiden parissa.


It-infrapalveluiden tarjoajat
hallitsevat tyypillisesti tuen ja ylläpidon ja tarjoavat esimerkiksi pilvipalveluita ja
konesalipalveluita, tai
it-infra-loppukäyttäjäpalveluita.


Tekoäly (AI),
virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus (augmented reality), sekä
ohjelmistorobotiikka ovat kaikki nousevia erikoisosaamisia,
joiden tarjoajat löydät ite wikistä.


Verkkokauppojen kehittäminen ja
maksamisen ja maksuliikenteen palvelutarjoajat muodostavat myös
oman osionsa ohjelmistomarkkinaan.


Ite wikin avulla huomaat, että ohjelmistokehityksen hankinta ja kilpailutus kannattaa
tehdä huolella ja että et välttämättä ollut kuullutkaan tarpeeseesi parhaiten sopivasta
ohjelmistoyrityksestä aiemmin


Teknologiat - teknologiaperheet, ohjelmointiteknologiat, ohjelmointikehykset, julkaisujärjestelmät ja
verkkokauppateknologiat


ite wikin teknologiahaku mahdollistaa merkittävien teknologiaperheiden jäsenien listaamisen.
Ketkä kuuluvat Microsoftin,
SAP:in,
AWS:n,
Salesforcen tai
IBM:n ekosysteemiin? Entä mitkä
ohjelmistokehitystalot tarjoavat
Open Source-ohjelmistokehitystä, eli avoimen lähdekoodin
ohjelmointia? Joskus teknologiavalinta on tehty jo ennakkoon ja näissä tilanteissa ite wikin
teknologiahaku mahdollistaa vain tietyn teknologiaperheen jäsenien listaamisen. Voit käyttää
yritysprofiileja ja referenssitoteutuksia myös viitteenä sille, kuinka paljon
ohjelmistokehitysteknologiasta löytyy tarjoajayrityksiä markkinasta.


Teknologiahaun ohjelmointikielet ja -kehykset -osiot auttavat listaamaan halutun
ohjelmistokehityskielen osaajat. Ollaanko kehittämässä esimerkiksi
Javascriptillä,
PHP:llä tai
Javalla? Tai
C,
C++ tai
C# (C-Sharp) kielellä? Tai haetaanko esimerkiksi
Django,
Node.JS tai
Angular-kehyksen hallitsevaa ohjelmistokehitys-yritystä?


Jos edessä on julkaisujärjestelmän (Content management system, CMS) valinta, voit tutustua
esimerkiksi Wordpress,
Drupal,
Episerver,
Joomla, tai
Liferay-tarjoajiin. Wordpress, tai
drupal-kehitystä hakeva löytää ite wikistä Suomen parhaat Wordpress-kehitykseen erikoistuneet
toimijat ja referenssitoteutukset.


Myös verkkokauppateknologian valinta helpottuu ite wikin yrityshaulla. Voit hakea
ecommerce osaamista “Verkkokaupparatkaisut” tai “Maksaminen”- hauilla, tai listata
magento-verkkokauppojen kehitystä ja
Woo-commerce-kehitystä tarjoavat talot, tai
Shopifyn
osaajayritykset teknologiahaussa.


Toimialakokemus


Toimialakokemus kuvastaa it-yritysten ja ohjelmistotalojen toimialakokemusta tai
keskittymistä tiettyyn toimialaan. Onko lähtökohtana esimerkiksi
Kaupan alan tai
valmistavan teollisuuden digitalisaatio,
liikenteen järjestelmien, tai
media-alan prosessien kehittäminen?
Kaikkiin toimialoihin löytyy omat digitalisaation osaajayrityksensä ite wikistä.


Tarjonnan tyyppi


Tarjonnan tyyppi viittaa siihen tapaan, jolla lisäarvoa välitetään. Haetaanko it-konsulttia vai
valmisohjelmistoa? Tarvitaanko tuki- ja ylläpitotyön tai huollon ja korjauksen tarjoajaa?


Tehdäänkö toteutustyötä vai hankitaanko valmisohjelmisto? Valmisohjelmistojen etuna on suora
käyttöönotto ja lisäarvon syntyminen, mutta oirganisaation täytyy mukautua ohjelmiston käyttöön,
eikä mahdollisessa kehityshankkeessa syntyvä IPR kuulu tilaajalle.


Jos palvelu toteutetaan räätälinä ohjelmistokehityksenä, pystytään vastaamaan suoraan
asiakastarpeeseen ja synnyttämään omaa kilpailuetua tukevaa IPR:ää, mutta edessä on
ohjelmistokehitysprojekti ja sen riskit, kuten kulut.


Löydät tarjonnan tyyppi-kohdasta myös ohjelmistoyritysten jäsenyydet eri sidosryhmissä, kuten
Ohjelmistoyrittäjät Ry:ssä tai COSSissa.


Voit tutustua it-toimittajiin hakupalvelun avulla määrittelemällä liiketoimintaprosesseja,
erikoisosaamisia, teknologioita, toimialakokemuksen ja tarjonnnan tyyppejä.


Löydät ite wikistä kumppanit it-projekteihin, ohjelmistokehitykseen ja –hankintoihin sekä
liiketoiminnan digitalisaatiohankkeisiin.

         

Hae digitalisoinnin osaajayrityksiä seuraavien kategorioiden avulla: